U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_662019034611_806758 -
Ngày đặt hàng: 06/06/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyễn Minh Đoàn
Địa chỉ: 70/39, khu phố 1, phường Tam Hiệp, Thành phố biên hòa, tỉnh đồng nai
Điện thoại: 0902573474

Email:

Ghi chú đơn hàng : Địa chỉ nhà trong khu giáo xứ bùi hiệp