U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_662020095319_487386 -
Ngày đặt hàng: 06/06/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:400.000 ₫
Tổng tiền:400.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyễn Đoàn Thuỳ Linh
Địa chỉ: Số 5, đường Trường chinh, tp hà Tĩnh, hà tĩnh
Điện thoại: 0798034013

Email:

Ghi chú đơn hàng :