U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_672019125646_931099 -
Ngày đặt hàng: 06/07/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Sữa Ensure Mỹ

Mã :
Danh mục : Sữa

2300.000 ₫600.000 ₫
Tạm tính:600.000 ₫
Tổng tiền:600.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Dang Ngoc Thanh Hien
Địa chỉ: 200 hoang hoa Tham p5 quan binh thanh
Điện thoại: 0903533973

Email:

Ghi chú đơn hàng :