U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_682019021207_200142 -
Ngày đặt hàng: 06/08/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

2200.000 ₫400.000 ₫

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:600.000 ₫
Tổng tiền:600.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Mai Việt Chinh
Địa chỉ: Tòa nhà Phú Cường Diamond, số 29A Trần Bình Trọng, Hia Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 0979688594

Email:

Ghi chú đơn hàng :