U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_682019095805_103168 -
Ngày đặt hàng: 06/08/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Mai thị mỹ
Địa chỉ: 192-194 sư vạn hạnh Phường 9 quân 5
Điện thoại: 0973076862

Email:

Ghi chú đơn hàng : Dầu gội có cần dầu Xã k ạ