U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_682019124359_747716 -
Ngày đặt hàng: 06/08/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 577ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1300.000 ₫300.000 ₫
Tạm tính:300.000 ₫
Tổng tiền:300.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Trần hữu tài
Địa chỉ: Căn hộ 910 Chung cư mường thanh, số 04 trần phú, p. Xương huân, nha trang
Điện thoại: 0902250227

Email:

Ghi chú đơn hàng :