U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_7102019021430_131538 -
Ngày đặt hàng: 07/10/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Phan Thị Thơm
Địa chỉ: Tòa nhà Siêu Việt, 23 Trần Cao Vân, P Đakao, Q1
Điện thoại: 035. 713. 2342

Email:

Ghi chú đơn hàng : Giao giờ hành chính