U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_7102019080739_101579 -
Ngày đặt hàng: 07/10/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

4200.000 ₫800.000 ₫
Tạm tính:800.000 ₫
Tổng tiền:800.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyễn hữu châu
Địa chỉ: 30E kdc the season lái thiêu, TX Thuận An, Bình Dương
Điện thoại: 0908472003

Email:

Ghi chú đơn hàng :