U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_7112018053158_127284 -
Ngày đặt hàng: 07/11/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 577ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1300.000 ₫300.000 ₫
Tạm tính:300.000 ₫
Tổng tiền:300.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Đặng Đình Phong
Địa chỉ: 37/6 trần đình xu, cầu kho, quận 1
Điện thoại: 0938101786

Email:

Ghi chú đơn hàng : Giao hàng Sau 10h am