U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_732019103011_181161 -
Ngày đặt hàng: 07/03/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 750ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1390.000 ₫390.000 ₫

Dầu xả Biotin 750ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1390.000 ₫390.000 ₫
Tạm tính:780.000 ₫
Tổng tiền:780.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Ngô thị Hương
Địa chỉ: Kp trung chính, đường ngô quyền, phường quảng cư, tp sầm sơn
Điện thoại: 0933527460

Email:

Ghi chú đơn hàng :