U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_742019014340_379240 -
Ngày đặt hàng: 07/04/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

2200.000 ₫400.000 ₫

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

2200.000 ₫400.000 ₫
Tạm tính:800.000 ₫
Tổng tiền:800.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Tran thi tra my
Địa chỉ: 58/6 đường 27 phường hiệp Bình chánh, thủ đức
Điện thoại: 0775629509

Email:

Ghi chú đơn hàng :