U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_772019121403_337907 -
Ngày đặt hàng: 06/07/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Dinh phuong anh
Địa chỉ: 84 lưu úc kiến an hải phòng
Điện thoại: 0967423783

Email:

Ghi chú đơn hàng : Tôi được kiểm tra hàng trước khi nhận chứ ạ? Xin chân thành cản ơn