U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_8102018051017_307116 -
Ngày đặt hàng: 08/10/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:400.000 ₫
Tổng tiền:400.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Hoàng Trâm
Địa chỉ: Cửa hàng xăng dầu số 1, km 132+200 quốc lộ 10, xã Yên quang, huyện Ý Yên, Nam định
Điện thoại: 0356103003

Email:

Ghi chú đơn hàng :