U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_8102018114340_653179 -
Ngày đặt hàng: 08/10/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Trần hoàng vy
Địa chỉ: 1a bạch đằng phường 2 quận tân bình
Điện thoại: 01692731861

Email:

Ghi chú đơn hàng :