U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_812020083405_623906 -
Ngày đặt hàng: 08/01/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 577ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1300.000 ₫300.000 ₫
Tạm tính:300.000 ₫
Tổng tiền:300.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Duong ngoc
Địa chỉ: Công ty TNHH Lixil Vietnam khu công nghiệp Phú Thị, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội.
Điện thoại: 0903433486

Email:

Ghi chú đơn hàng :