U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_8122019031054_524094 -
Ngày đặt hàng: 08/12/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 750ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

2390.000 ₫780.000 ₫
Tạm tính:780.000 ₫
Tổng tiền:780.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Ngọc Anh
Địa chỉ: 27 nguyễn hữu thọ, p. Tân hưng, q.7, HCM. Sunrise city north, khu X2.
Điện thoại: 076 5257753

Email:

Ghi chú đơn hàng : Lấy 2 chai biotin 750ml loại có vòi bơm (không lấy loại nắp bật).