U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_832020051223_218826 -
Ngày đặt hàng: 08/03/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyễn Huệ
Địa chỉ: Chung cư đại học Y Hà nội
Điện thoại: 0865737231

Email: Susubn2001@gmail.com

Ghi chú đơn hàng : Chỉ Nhận được hàng từ 19h đến 23h
Địa chỉ chi tiết : Chung cư đại học Y Hà nội , Trung Tự , Đống Đa , Hà Nội