U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_862019110134_528455 -
Ngày đặt hàng: 08/06/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 750ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1390.000 ₫390.000 ₫

Natrol Biotin 10,000Mcg

Mã :
Danh mục : Thực phẩm chức năng

2180.000 ₫360.000 ₫
Tạm tính:750.000 ₫
Tổng tiền:750.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Na
Địa chỉ: Sunrise city north, block x2, 27 nguyễn Hữu Thọ, Q.7
Điện thoại: 0767894680

Email:

Ghi chú đơn hàng :