U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_862020075741_24638 -
Ngày đặt hàng: 08/06/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 577ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1300.000 ₫300.000 ₫
Tạm tính:300.000 ₫
Tổng tiền:300.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyễn thị lệ dung
Địa chỉ: 36K1/2A bình đông p14, q8
Điện thoại: 0349455261

Email:

Ghi chú đơn hàng :