U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_892018094516_263055 -
Ngày đặt hàng: 08/09/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1220.000 ₫220.000 ₫
Tạm tính:220.000 ₫
Tổng tiền:220.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nguyễn Thị Ngọc Thuỳ
Địa chỉ: Làng sos
Điện thoại: 0967027648

Email:

Ghi chú đơn hàng : Gọi điện trước khi giao