U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_892018110540_205751 -
Ngày đặt hàng: 08/09/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1220.000 ₫220.000 ₫

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1220.000 ₫220.000 ₫
Tạm tính:440.000 ₫
Tổng tiền:440.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Đinh thanh
Địa chỉ: 84 lưu úc kiến an hải phòng
Điện thoại: 0967423783

Email:

Ghi chú đơn hàng : Sau khi Nhận hàng tôi đc ktra hàng