U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_9112018124418_684702 -
Ngày đặt hàng: 09/11/2018
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 577ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1300.000 ₫300.000 ₫
Tạm tính:300.000 ₫
Tổng tiền:300.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Phạm Hương
Địa chỉ: nhà khách La Thành-226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0979666112

Email:

Ghi chú đơn hàng : thanh toán tại Lễ tân nhà E