U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_912020112011_248168 -
Ngày đặt hàng: 09/01/2020
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Hồ Thị Mỹ Huyền
Địa chỉ: 167 Đường Tăng Nhơn Phú ,Phường Phước Long B , quận 9
Điện thoại: 0384770849

Email:

Ghi chú đơn hàng :