U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_932019104604_812041 -
Ngày đặt hàng: 09/03/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu gội Biotin 750ml

Mã :
Danh mục : Dầu gội Biotin

2390.000 ₫780.000 ₫
Tạm tính:780.000 ₫
Tổng tiền:780.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Ong Vũ Linh
Địa chỉ: Lữ đoàn 950, khu phố 1, TT. Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang
Điện thoại: 0377143542

Email:

Ghi chú đơn hàng :