U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_962019105222_512302 -
Ngày đặt hàng: 09/06/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Dầu xả Biotin 385ml

Mã :
Danh mục : Dầu xả Biotin

1200.000 ₫200.000 ₫
Tạm tính:200.000 ₫
Tổng tiền:200.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Kieu Pham
Địa chỉ: 1bis Tô Ký, P.Tân Hưng Thuận, Q12
Điện thoại: 0938360881

Email:

Ghi chú đơn hàng :