U.S HomeStore

Hỗ trợ khách hàng: - Email: tenemail@gmail.com 

In đơn hàng
Mã đơn hàng: HD_982019112513_968076 -
Ngày đặt hàng: 09/08/2019
 
Sản phẩm Số lượng Giá bán Thành tiền

Sữa Ensure Mỹ

Mã :
Danh mục : Sữa

1300.000 ₫300.000 ₫
Tạm tính:300.000 ₫
Tổng tiền:300.000 ₫
 

Thông tin giao hàng:
Họ Tên: Nhật trường
Địa chỉ: Số 9 sư vạn hạnh.phường 9.quận 5
Điện thoại: 0909776228

Email:

Ghi chú đơn hàng :